Proč vybavit objekt SHGK? Co SGHK nabízí?

Tisk

Proč vybavit objekt SGHK?

  • zajišťuje bezpečnost objektu – omezený přístup neoprávněným osobám
  • zajišťuje přístup kompetentním osobám do zvolených prostor
  • snižuje potřebný počet klíčů pro vstup do objektů
  • šetří čas, hodnoty a zdraví při nenadálých událostech

Co Vám nabízí SGHK CES?

  • garantuje bezpečnost – certifikace dle ČSN P ENV 1627 až do bezpečnostní úrovně BT 4
  • poskytuje maximální ochranu utajovaných informací ověřenou NBÚ – certifikace dle zákona 412/2005 Sb. o chraně utajovaných skutečností až do stupně "SS4 = 3"
  • klíče mají maximální ochranu proti neoprávněnému kopírování

Nadstandardní provedení – barevné značení klíčů

  • možnost odlišení jednotlivých klíčů, příp. skupin klíčů v rámci SGHK daného objektu
  • barevné rozlišení – červená, modrá, zelená, žlutá, bílá, fialová

PŘÍKLAD APLIKACE SGHK